Skica za kovanicu Republike Hrvatske

1993.
 
Katalog