V. M. na studijskom putovanju u Belgiju
Veselo društvo voćaraca na maskenbalu u atelieru kipara Ivana Lesiaka...
V. M. u stilu Oscara Wildea
V. M. u atelieru
U noćnom klubu: V. M., Slavica Kral sa sestrom i dr. Ante Fulgosi
V. M. na studijskom putovanju u Pariz