Prva verzija kipa Nikole Tesle u naravnoj veličini...
Kum Turido Pauš sa sinom Veljkom i V.M.
V. M. u atelieru
U atelijeru Antuna Augustinčića...
U atelieru V. Mačukatin i model, 1966.
U dvorištu Akademije ispod trešnje, proljeće 1946...