Brat Vojko, Velibor i sestra Kosovka
V. M. kao dječak u uniformi Sokola
Trojica kipara 1975. u Voćarskoj ulici 80...
U dvorištu Akademije...
Velibor Mačukatin u atelieru A. Augustinčića oko 1955...
Diplomski rad V. Mačukatina i Ivana Sabolića 1946.